VÝROBA A MONTÁŽ

     Společnost zpracovává výrobní dokumentaci sama, projekčně spolupracuje s firmami B-Projekting Zlín, Centroprojekt Zlín, Pentos Zlín.

   

     Polotovary pro naše výrobky zpracovávají firmy Ferona a.s., Lega Inox, Avesta Sheffield a jiné. Od většiny polotovarů vyžadujeme atesty případně osvědčení o shodě.

 

     Naše výrobky splňují kritéria českých norem i norem Evropské unie, které vyžadují naši zákazníci. Profesní skladba zaměstnanců společnosti Besta Zlín a.s. zaručuje zvládnutí komplexního sortimentu nabízených prací. Kvalifikace, pracovní morálka a dlouhodobá praxe je předpokladem časového plnění požadované kvality a optimální ceny. Tato kritéria jsme schopni plnit díky odbornosti našich zaměstnanců, kterou prohlubujeme speciálními profesními školeními dle norem EU. Zákazníkům běžně umožňujeme kontrolu výrobních prostor, polotovarů i rozpracovaných výrobků.

   
VÝROBNÍ MOŽNOSTI - dvě výrobní dílny s jeřáby o celkové ploše 2100 m2
- nekryté a skladové plochy cca 3800 m2
   
DOPRAVNÍ MOŽNOSTI - vlastní nákladní vozidla — Avie valník, Avie Furgon, Ford Transit
- úzce spolupracující — Tatra roztahovací návěs, Liaz valník
   
OBCHODNÍ ÚDAJE - převládá systém smluvních cen
- dodací lhůty dle požadavků zákazníka
- záruky dle charakteru činnosti 24 - 60 měsíců
- procento plnění dodávek dle smluv — 100%