REFERENCE

NÁZEV A UMÍSTĚNÍ

OBJEDNATEL, ADRESA

POPIS DÍLA, ROZSAH ČINNOSTÍ

SO 180 Sklad pneu, Otrokovice

Barum Continental, Otrokovice

Dodávka a montáž OK střechy, montáž potrubních rozvodů

 

ČOV Boršice

Centroprojekt Zlín

Montáž TZ a PO

 

SO 103 Lisovny, Otrokovice

Barum Continental, Otrokovice

Dodávka a montáž OK a pateřních potrubních rozvodů pro lisy VL Krupp

SO 103 - Výrobní monoblok

Barum Continental,
Otrokovice

Výměna potrubních rozvodů, včetně stavebních prací

Horkovod Napajedla

Tenza a.s., Brno

Dodávka a montáž předávací stanice

SO 191 Odvod vzdušiny

Barum Continental, Otrokovice

Dodávka montáž nosné konstrukce vzduchovodu

Technologická park Brno

DAP Provmex, Hradec Králové

Dodávka a montáž nosné OK stropního podhledu

Ocelové mezistěny

AM Interier s.r.o.,
Centroprojekt Zlín

Dodávka ocelových rámů pro banku
v Praze

ČOV Jevany

Centroprojekt Zlín

Dodávka a montáž PO

 

Lisovna kanál č. 4

Barum Continental, Otrokovice

Dodávka a montáž ocelové podesty
v rozsahu

Zastřešení rampy

Barum Continental, Otrokovice

Dodávka a montáž potrubních rozvodů
 

Ocelová mezipodesta

Barum Continental

Otrokovice

Dodávka a montáž ocelové podesty

Válcovna II.

Barum Continental

Otrokovice

Dodávka a montáž OK + opláštění

Oprava TOT Otrokovice

IMOS Zlín

Oprava OK – opláštění po požáru 

 

High Tech II.

DAP Provmex Hradec Králové

Dodávka a montáž potrubních rozvodů

 

Válcovna II.

Barum Continental Otrokovice

Dodávka a montáž střešního odvodnění Geberit 

Požární vodovod

Barum Continental Otrokovice

Dodávka a montáž PO + TZ

 

Jeřábové přenašeče SO 180 Paletizace

Barum Continental Otrokovice

Dodávka a montáž OK jeřábových drah

 

High Tech II.

 

Continental HT Tyres Otrokovice

Dodávka a montáž OK + stavební práce

 

High Tech II.

 

Continental HT Tyres Otrokovice

Montáž střešního a obvodového opláštění 

Skladovací a servisní hala Otrokovice

Geostav Otrokovice

Dodávka a montáž ocelového skeletu a sendičového opláštění

Silo Fosfa Břeclav

Silosystem Zlín

Montáž sil

 

Lobkové závody Velké Strašecí

Silosystem Zlín

Montáž technického zařízení na zpracování lobku

 

Výrobní hala

Besta Z, a.s.

Realizace výrobní haly

 

Výrob. hala SO200 - Výroba LKW

Barum Continental

Otrokovice

Dodávka a montáž OK a opláštění,

odvodňovací systém Geberit

Nástavba ležáckých sklepů v pivovaru Bernard Humpolec

Podzimek a synové Telč

Dodávka a montáž OK a opláštění

Montáž zásobníků sypkých hmot a příslušenství

ZK ING Bystřice pod Hostýnem

Montáž zasobníků a příslušenství po celé ČR

Skladovací hala pneu SO 196

Barum Continental Otrokovice

Dodávka a montáž OK a opláštění a

Odvodnění

Výroba Conti Seal SO 197

Barum Continental Otrokovice

Dodávka a montáž OK a opláštění a

odvodnění